Toestemming 
Voor sommige van deze doeleinden vragen we eerst jouw uitdrukkelijke toestemming. Je hebt dan ook het recht om op elk moment je toestemming weer in te trekken. Dat kun je doen door ons een e-mail te sturen naar hello@demooistfotostudiosenhotels.com. De verwerking van jouw persoonsgegevens blijft geldig tot je ons deze e-mail hebt gestuurd. 

Gerechtvaardigd belang 
Vaak hebben wij een gerechtvaardigd belang om jouw persoonsgegevens te verwerken. Dat wil zeggen dat we zowel naar jouw privacybelang hebben gekeken, maar ook onze eigen, meestal commerciële belangen, hebben meegewogen. We verwerken je persoonsgegevens daarom ook alleen als dat noodzakelijk is om ons belang te behartigen. We maken deze afweging voor elk doeleinde, steeds volgens de normuitleg van de Autoriteit Persoonsgegevens. 

Anderen die jouw persoonsgegevens ontvangen 
Regelmatig hebben we hulp nodig in een of andere vorm, bij onze bedrijfsvoering. Zo schakelen we de volgende verwerkers in: 
- Hosting van de website, app, leeromgeving of ander platform 
- Betaaldiensten en incassobureaus 
- Cloud based software, zoals CRM en opslag van documenten 
Derden die we inschakelen, zoals: 
- Plug & Pay 
- Calendly 

Soms geven we ook persoonsgegevens door aan derden die de persoonsgegevens vervolgens voor zichzelf verwerken. Deze derden moeten daar ook een grondslag en een gerechtvaardigd doel voor hebben. Wanneer we precies weten wie deze derden zijn, stellen we je daar op tijd van op de hoogte. Soms hebben we eerst jouw uitdrukkelijke toestemming nodig om je persoonsgegevens door te mogen geven. 
    
De verwerkers en derden moeten jouw privacy voldoende waarborgen. 
Daarom kiezen wij zoveel mogelijk voor verwerkers en derden die gevestigd zijn in de EU/EER of ander adequaat land. Dat lukt helaas niet altijd. De verwerkersovereenkomst die we sluiten, vullen we in dat geval aan met andere passende waarborgen, zoals de modelclausules van de Europese Commssie of komen we zogenaamde Binding Corporate Rules overeen. Waar nodig treffen we nog extra maatregelen, zoas encryptie en/of pseudonimisering van persoonsgegevens. 


alle locaties  ➝

Jouw rechten 
Dat wij jouw persoonsgegevens mogen verwerken conform deze privacyverklaring, betekent natuurlijk nog niet dat jij helemaal niets meer te zeggen hebt over jouw persoonsgegevens. We leggen je daarom hieronder nog graag kort uit welke rechten je hebt en hoe je die kunt inzetten. 

Toestemming intrekken 
Hebben wij je persoonsgegevens op basis van toestemming verwerkt, dan mag je deze te allen tijde intrekken door ons te e-mailen op hello@demooistfotostudiosenhotels.com. 

Inzage, rectificatie en wissing of beperking 
Wil je weten welke persoonsgegevens we van je verwerken? Dan mag je ons altijd vragen dat in te zien en je persoonsgegevens te corrigeren. Ben je van mening dat wij die persoonsgegevens helemaal niet meer nodig hebben, dan mag je ook een verzoek doen om het te wissen of de verwerking te beperken. Deze verzoeken dien je eenvoudig in door een e-mail te sturen naar hello@demooistfotostudiosenhotels.com. 

Bezwaar 
Heb je bezwaar tegen de verwerking van jouw persoonsgegevens? Stuur ons dan een e-mail naar hello@demooistfotostudiosenhotels.com met jouw bezwaren en argumenten om dit te onderbouwen. Wij nemen jouw bezwaar vervolgens in behandeling. Daar ontvang je uiteraard een bevestiging van op het e-mailadres waarmee je het bezwaar hebt ingediend. Heb je ons, om welke reden dan ook, het bezwaar per post gestuurd, dan moeten daarin voldoende gegevens hebben gestaan waardoor we contact met je op kunnen nemen. 

Gegevensoverdraagbaarheid 
Wil je niet meer onze diensten afnemen en wil je alle gegevens meenemen naar een andere dienstverlener? Dan zijn wij verplicht om jou de gegeven op zodanige elektronische wijze aan te leveren, dat je de gegevens gemakkelijk over kunt dragen aan de nieuwe dienstverlener. Je kunt ons hierom vragen door een e-mail te sturen naar hello@demooistfotostudiosenhotels.com. 

Klachten 
Heb je klachten? Dat vinden we heel jammer en vervelend. Dat is absoluut niet onze bedoeling. Het liefst hebben we natuurlijk dat je de klacht eerst aan ons voorlegt door ons te e-mailen. Je kunt daarvoor hello@demooistfotostudiosenhotels.com gebruiken om je klacht naartoe te sturen. We proberen je klacht vervolgens zo goed mogelijk en binnen een redelijke termijn op te lossen. 

Is dit niet naar je tevredenheid of wil je jouw klacht niet aan ons voorleggen? Dan heb je altijd nog het recht om je klacht in te dienen bij de Autoriteit Persoonsgegevens. 

Over ons 
Het ging tot nu toe vooral over jou en jouw persoonsgegevens. Maar je wil natuurlijk ook wel weten wie wij dan eigenlijk zijn en aan wie je jouw persoonsgegevens verstrekt. Dit ben ik:

Denise Tekelenburg Cornelis Mertenssstraat 9 BIS, 3553 JM Utrecht 
Ingeschreven bij de Kamer van Koophandel onder nummer 76304558. 

Je kunt het beste contact met ons opnemen per e-mail of telefoon: 
0610744989 
hello@demooistfotostudiosenhotels.com 
alle locaties  ➝

Toestemming 
Voor sommige van deze doeleinden vragen we eerst jouw uitdrukkelijke toestemming. Je hebt dan ook het recht om op elk moment je toestemming weer in te trekken. Dat kun je doen door ons een e-mail te sturen naar hello@demooistfotostudiosenhotels.com. De verwerking van jouw persoonsgegevens blijft geldig tot je ons deze e-mail hebt gestuurd. 

Gerechtvaardigd belang 
Vaak hebben wij een gerechtvaardigd belang om jouw persoonsgegevens te verwerken. Dat wil zeggen dat we zowel naar jouw privacybelang hebben gekeken, maar ook onze eigen, meestal commerciële belangen, hebben meegewogen. We verwerken je persoonsgegevens daarom ook alleen als dat noodzakelijk is om ons belang te behartigen. We maken deze afweging voor elk doeleinde, steeds volgens de normuitleg van de Autoriteit Persoonsgegevens. 

Anderen die jouw persoonsgegevens ontvangen 
Regelmatig hebben we hulp nodig in een of andere vorm, bij onze bedrijfsvoering. Zo schakelen we de volgende verwerkers in: 
- Hosting van de website, app, leeromgeving of ander platform 
- Betaaldiensten en incassobureaus 
- Cloud based software, zoals CRM en opslag van documenten 
Derden die we inschakelen, zoals: 
- Plug & Pay 
- Calendly 

Soms geven we ook persoonsgegevens door aan derden die de persoonsgegevens vervolgens voor zichzelf verwerken. Deze derden moeten daar ook een grondslag en een gerechtvaardigd doel voor hebben. Wanneer we precies weten wie deze derden zijn, stellen we je daar op tijd van op de hoogte. Soms hebben we eerst jouw uitdrukkelijke toestemming nodig om je persoonsgegevens door te mogen geven. 
    
De verwerkers en derden moeten jouw privacy voldoende waarborgen. 
Daarom kiezen wij zoveel mogelijk voor verwerkers en derden die gevestigd zijn in de EU/EER of ander adequaat land. Dat lukt helaas niet altijd. De verwerkersovereenkomst die we sluiten, vullen we in dat geval aan met andere passende waarborgen, zoals de modelclausules van de Europese Commssie of komen we zogenaamde Binding Corporate Rules overeen. Waar nodig treffen we nog extra maatregelen, zoas encryptie en/of pseudonimisering van persoonsgegevens. alle locaties  ➝

Jouw rechten 
Dat wij jouw persoonsgegevens mogen verwerken conform deze privacyverklaring, betekent natuurlijk nog niet dat jij helemaal niets meer te zeggen hebt over jouw persoonsgegevens. We leggen je daarom hieronder nog graag kort uit welke rechten je hebt en hoe je die kunt inzetten. 

Toestemming intrekken 
Hebben wij je persoonsgegevens op basis van toestemming verwerkt, dan mag je deze te allen tijde intrekken door ons te e-mailen op hello@demooistfotostudiosenhotels.com. 

Inzage, rectificatie en wissing of beperking 
Wil je weten welke persoonsgegevens we van je verwerken? Dan mag je ons altijd vragen dat in te zien en je persoonsgegevens te corrigeren. Ben je van mening dat wij die persoonsgegevens helemaal niet meer nodig hebben, dan mag je ook een verzoek doen om het te wissen of de verwerking te beperken. Deze verzoeken dien je eenvoudig in door een e-mail te sturen naar hello@demooistfotostudiosenhotels.com. 

Bezwaar 
Heb je bezwaar tegen de verwerking van jouw persoonsgegevens? Stuur ons dan een e-mail naar hello@demooistfotostudiosenhotels.com met jouw bezwaren en argumenten om dit te onderbouwen. Wij nemen jouw bezwaar vervolgens in behandeling. Daar ontvang je uiteraard een bevestiging van op het e-mailadres waarmee je het bezwaar hebt ingediend. Heb je ons, om welke reden dan ook, het bezwaar per post gestuurd, dan moeten daarin voldoende gegevens hebben gestaan waardoor we contact met je op kunnen nemen. 

Gegevensoverdraagbaarheid 
Wil je niet meer onze diensten afnemen en wil je alle gegevens meenemen naar een andere dienstverlener? Dan zijn wij verplicht om jou de gegeven op zodanige elektronische wijze aan te leveren, dat je de gegevens gemakkelijk over kunt dragen aan de nieuwe dienstverlener. Je kunt ons hierom vragen door een e-mail te sturen naar hello@demooistfotostudiosenhotels.com. 

Klachten 
Heb je klachten? Dat vinden we heel jammer en vervelend. Dat is absoluut niet onze bedoeling. Het liefst hebben we natuurlijk dat je de klacht eerst aan ons voorlegt door ons te e-mailen. Je kunt daarvoor hello@demooistfotostudiosenhotels.com gebruiken om je klacht naartoe te sturen. We proberen je klacht vervolgens zo goed mogelijk en binnen een redelijke termijn op te lossen. 

Is dit niet naar je tevredenheid of wil je jouw klacht niet aan ons voorleggen? Dan heb je altijd nog het recht om je klacht in te dienen bij de Autoriteit Persoonsgegevens. 

Over ons 
Het ging tot nu toe vooral over jou en jouw persoonsgegevens. Maar je wil natuurlijk ook wel weten wie wij dan eigenlijk zijn en aan wie je jouw persoonsgegevens verstrekt. Dit ben ik:

Denise Tekelenburg Cornelis Mertenssstraat 9 BIS, 3553 JM Utrecht 
Ingeschreven bij de Kamer van Koophandel onder nummer 76304558. 

Je kunt het beste contact met ons opnemen per e-mail of telefoon: 
0610744989 
hello@demooistfotostudiosenhotels.com 


alle locaties  ➝